آگهی های فروش

قیر 6070 صادراتی

توافقی نرخ پایه 500 دلار

قیر PG64-22 و قیر 60/70

50،000 تن
تولید کننده: شرکت نفت پاسارگاد

قیر 60-70

40،000 تن
تولید کننده: شرکت نفت پاسارگاد
آگهی های خرید

قیر صادراتی و داخلی 60-70

20،000 تن
خرید بی واسطه در پالایشگاه و کارخانه

قیر ایران بدون واسطه و مستقیم از تولید کننده

10،000 تن
قیر ایران بدون واسطه و مستقیم از تولید کننده